?

Log in

No account? Create an account
Zombie Preparedness Initiative — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
улиба борзосмислова

[ website | ГМО ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

підсумки 2013 [Jan. 1st, 2014|03:24 am]
улиба борзосмислова
настав 2014
Link26 comments|Leave a comment

(no subject) [Oct. 16th, 2013|06:45 am]
улиба борзосмислова
цьому жеже сьогодні десять років
Link16 comments|Leave a comment

підсумки року [Dec. 25th, 2012|10:16 am]
улиба борзосмислова
короткоCollapse )
Link15 comments|Leave a comment

(no subject) [Dec. 29th, 2011|01:10 pm]
улиба борзосмислова
у цьому році трапилося дуже багато цікавого.
Link18 comments|Leave a comment

Лексикон інтимних міст [Nov. 13th, 2011|11:15 pm]
улиба борзосмислова
геопоетика і космополітика в алфавітному порядку

33Collapse )
Link54 comments|Leave a comment

11/11/11 - ЛЕКСИКОН ІНТИМНИХ МІСТ [Nov. 11th, 2011|12:15 am]
улиба борзосмислова
сьогодні, 11.11.11,
о 19-00
в "Майстер Класі", вул.Лаврська, 16
буде автограф сесія, а за нею й презентація довільного посібника з геопоетики та космополітики
"Лексикон Інтимних Міст" Юрія Андруховича

камон еврібаді!

157.13 КБ
LinkLeave a comment

11/11/11 - только для любімой "О" стоіт дубіной [Nov. 10th, 2011|07:37 am]
улиба борзосмислова
190.80 КБ
Link3 comments|Leave a comment

11/11/11 - у світі так багато міст на літеру К [Nov. 9th, 2011|10:03 am]
улиба борзосмислова
133.64 КБ
Link3 comments|Leave a comment

11/11/11 - дивне місто на дивну літеру И [Nov. 8th, 2011|10:04 am]
улиба борзосмислова
174.32 КБ
Link3 comments|Leave a comment

11/11/11 - Ггг [Nov. 7th, 2011|09:14 am]
улиба борзосмислова
151.75 КБ
LinkLeave a comment

11/11/11 - Ю-stadt [Nov. 6th, 2011|12:06 am]
улиба борзосмислова
237.13 КБ
Link3 comments|Leave a comment

11/11/11 - північне місто Щ [Nov. 5th, 2011|12:02 am]
улиба борзосмислова
174.75 КБ
Link2 comments|Leave a comment

11/11/11 - макарони У [Nov. 4th, 2011|12:02 am]
улиба борзосмислова
170.43 КБ
Link5 comments|Leave a comment

11/11/11 - Ї у чехії [Nov. 3rd, 2011|12:21 am]
улиба борзосмислова
десь поруч кафка писав свій замок, і ненароком перетворився
142.02 КБ
Link3 comments|Leave a comment

11/11/11 - L for labyrinth [Nov. 2nd, 2011|12:05 am]
улиба борзосмислова
175.18 КБ
Link10 comments|Leave a comment

11/11/11 - місто на літеру N [Nov. 1st, 2011|12:13 am]
улиба борзосмислова
182.96 КБ
Link7 comments|Leave a comment

phamily photo [Oct. 27th, 2011|12:54 pm]
улиба борзосмислова
дєвушкі любят рози
а я на рози клал
странє нужни паровози
странє нужен мєтал

95.44 КБ

by 1inuxoid
Link20 comments|Leave a comment

l'assolellada barcelona [Oct. 23rd, 2011|09:34 pm]
улиба борзосмислова


solCollapse )
Link4 comments|Leave a comment

krakow & wien [Oct. 23rd, 2011|08:12 pm]
улиба борзосмислова


piecesCollapse )
Link1 comment|Leave a comment

періодична система міст [Aug. 22nd, 2011|01:28 pm]
улиба борзосмислова
182.81 КБ
Link8 comments|Leave a comment

про "Лексикон..." і Бабилон [Aug. 1st, 2011|10:44 pm]
улиба борзосмислова
241.69 КБ


smalltalk by Влад ТРЕБУНЯ
Link9 comments|Leave a comment

бульк [Jun. 20th, 2011|02:38 am]
улиба борзосмислова
o o o O o O O o

161.07 КБ
Link8 comments|Leave a comment

Коні не винні [Jun. 12th, 2011|08:46 pm]
улиба борзосмислова
Купаніє красного коня

71.84 КБ
Link11 comments|Leave a comment

blues in den haag [May. 25th, 2011|01:50 am]
улиба борзосмислова


watercolorsCollapse )
Link11 comments|Leave a comment

enjoint amsterdam [May. 22nd, 2011|11:50 pm]
улиба борзосмисловаe-motion pictureCollapse )
Link13 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]